نمایش 1–20 از 142 نتیجه

ساعت مچی پیر ریکود مدل P97239.5165Q

قیمت ۴,۹۶۱,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P97239.5165Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P91037.5117Q

قیمت ۵,۰۸۲,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P91037.5117Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P51041.5113Q

قیمت ۵,۲۰۳,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P51041.5113Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P23009.2143Q

قیمت ۵,۶۲۷,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P23009.2143Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P23001.9147Q

قیمت ۵,۶۷۵,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P23001.9147Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P23001.5145Q

قیمت ۵,۵۵۴,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P23001.5145Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P22120.9167QF

قیمت ۵,۹۲۹,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P22120.9167QF مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P22011.R117Q

قیمت ۵,۸۰۸,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P22011.R117Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P22008.1171Q

قیمت ۵,۵۶۶,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P22008.1171Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P21029.5114Q

قیمت ۵,۳۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P21029.5114Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P97264.5217QF

قیمت ۶,۲۹۲,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P97264.5217QF مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P97224.T255QF

قیمت ۶,۰۳۸,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P97224.T255QF مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P91093.B154Q

قیمت ۵,۸۶۹,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P91093.B154Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P91093.5155Q

قیمت ۵,۷۴۸,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P91093.5155Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P91093.5154Q

قیمت ۵,۷۴۸,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P91093.5154Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P91093.5153Q

قیمت ۵,۷۴۸,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P91093.5153Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P91023.5214Q

قیمت ۴,۴۷۷,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P91023.5214Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P91023.1212Q

قیمت ۴,۵۹۸,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P91023.1212Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P60032.5214QF

قیمت ۵,۴۳۳,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P60032.5214QF مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

ساعت مچی پیر ریکود مدل P51041.5115Q

قیمت ۵,۲۰۳,۰۰۰ تومان
ساعت مچی پیر ریکود مدل P51041.5115Q مناسب برای علاقه مندان ساعت های فشن و مد روز است. ساعتی فرانسوی با کیفیت ساخت فوق العاده همراه موتور ژاپنی. کرنو ایران این ساعت را با سه سال اصلی دیجیران سرویس برای شما فراهم کرده است.

نمایندگی ساعت پیر ریکود در تهران ساعت های مچی پیر ریکود را با گارانتی اصلی دیجیران و به مدت دو سال ارائه مینماید. ساعت های مچی پیر ریکود اصالتا فرانسوی میباشد و با موتو ژاپنی اصل ارائه میگردد. برند فرانسوی پیر ریکود اصالتا فرانسوی میباشد و در زمینه تولید و فروش ساعت های مچی مد گونه fashion desighn فعالیت دارد. ساعت های این برند به گونه ای طراحی میشود که مناسب برای مجالس و مهمانی ها باشد. این ساعت ها با طراحی جوان پسند و کیفیت بالا تولید میگردد.

ساعت های پیر ریکود در نمایندگی ساعت پیر ریکود ، کورنو ایران، به فروش میرسد و خدمات تخصصی و تعمیرات در این مرکز نیز انجام میگیرد. لازم به ذکر ساعت های مچی پیر ریکود با رنگ ثابت و کیفیت بالای ساخت، دارای طراحی منحصر به فرد و زیبا میباشد. تنوع بی نظیر ساعت های مچی پیر ریکود ، هر سلیقه ای را مجاب میکند تا از این ساعت ها خریداری  و برای مهمانی ها استفاده نماید. خدمات پس از فروش و تعمیرات تخصصی ساعت شامل تعویض باتری و تعمیرات تخصصی موتور و تعویض شیشه میباشد. این تعمیرات با استفاده از تجهیزات به روز و متخصصین انجام میپذیرد.

کیفیت بالای ساخت و استیل ضد حساسیت این ساعت باعث میگردد که رنگ ساعت در اثر استفاده روزمره ثابت بماند.  استفاده روزمره شامل شستشوی دست به صورت معمول میباشد. رنگ ساعت مچی پیر ریکود در اثر تعریق از بین نمیرود. ساعت مچی پیر ریکود در رده قیمتی اکونومی تولید میگردد و مناسب برای هر سن و سلیقه ای دارای تنوع بالایی میباشدد.